10/03/09 Gilmer vs Pickens #1 - 7 yr olds - binghamfreelance