10/24/09 Gilmer vs Pickens #2 - 7 yr olds - binghamfreelance